Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Subministrament de diversos electrodomèstics per dotar la residència de l'hospital Can Misses (ASEF)

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: ECMSU2017/21626
CPV: 39700000 - Aparatos domésticos
Lloc d'execució: España, ES531 Eivissa y Formentera
Durada del contracte: Des del 07/06/2017 fins el 31/12/2017
Import (IVA exclòs): 1.980,17 Euros
IVA: 415,83 Euros
Import (IVA inclòs): 2.396,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: ELECTRO 45, S.L.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B07714124
Data d'aprovació: 07/06/2017
Data de formalització: 07/06/2017
Data d'inici: 07/06/2017
Data prevista d'acabament: 31/12/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears