Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Megafonia per al Saló Nàutic Internacional de Palma

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 189
CPV: 32300000 - Receptores de televisión y radio, y aparatos de grabación o reproducción de sonido o imagen
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: 15 dies
Import (IVA exclòs): 3.926,00 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import (IVA inclòs): 3.926,00 Euros
Adjudicatari: CASA MASSOT
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B57570368
Data d'aprovació: 28/03/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears