Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Vigilància Fira Stocks

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 79-2017
CPV: 79710000 - Servicios de seguridad
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: 7 dies
Import (IVA exclòs): 3.689,74 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import (IVA inclòs): 3.689,74 Euros
Adjudicatari: TRABLISA
Data d'aprovació: 24/02/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears