Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Manteniment de les instal·lacions de climatització dels edificis de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ubicats a Son Rossinyol, Sa Granja, Foners, sa Petrolera i Laboratori de Pesca del Port d'Andratx

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 2809/2017
CPV: 45259000 - Reparación y mantenimiento de instalaciones
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: 12 mesos
Import (IVA exclòs): 10.600,00 Euros
IVA: 2.226,00 Euros
Import (IVA inclòs): 12.826,00 Euros
Expedient pluriennal: Si
Anualitats: 2017-2018
Adjudicatari: INSTALACIONES TÉCNICAS DE MALLORCA, SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A07151855
Data d'aprovació: 04/07/2017
Data de formalització: 04/07/2017
Data d'inici: 01/08/2017
Data prevista d'acabament: 31/07/2018

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears