Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

servei de paleta per al SNIP

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 190-2017
CPV: 71500000 - Servicios relacionados con la construcción
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 12/04/2017 fins el 03/05/2017
Import (IVA exclòs): 11.454,40 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import (IVA inclòs): 11.454,40 Euros
Adjudicatari: Construcciones Cerezo
Identificador (NIF/NIE/Passaport): 02842047Y
Data d'aprovació: 28/03/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears