Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Servei de professor per a la realització del certificat de professionalitat de neteja

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació Institut Socioeducatiu s'Estel
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: M 12-2017
CPV: 80000000 - Servicios de enseñanza y formación
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 10/07/2017 fins el 30/09/2017
Import (IVA exclòs): 6.900,00 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import (IVA inclòs): 6.900,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Romelia Avecilla Armijos
Identificador (NIF/NIE/Passaport): 45190796-M
Data d'aprovació: 30/06/2017
Data prevista d'acabament: 30/09/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears