Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Agència de viatges per gestionar la adquisició de bitllets d avió, vaixells i tren, allotjament a hotels i lloguers de vehicles sense conductor.

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 397-2017
CPV: 63500000 - Servicios de agencia de viajes, operadores turísticos y asistencia al turista
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 25.000,00 Euros
IVA: 2.500,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 27.500,00 Euros
Valor estimat del contracte: 27.500,00 Euros
Durada del contracte: 1 any
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 388KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 2077KB)  

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 28/07/2017 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: Viajes Halcón SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A10005510
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 25.000,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 25.000,00 Euros
Data de l'adjudicació: 18/09/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 4

Formalització

Adjudicatari: Halcón Viajes SL
Data de formalització del contracte: 18/09/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 25.000,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 25.000,00 Euros

Més informació

En cuanto a la determinación de los criterios para evaluar las cláusulas sociales (optativas), informar que valoraremos si la empresa licitadora tiene un plan formación continua del personal que ejecutará el contrato (si lo tiene otorgaremos 5 puntos, si no lo tiene 0). Esta información debe incluirse en el sobre 3, junto al plazo de anulación.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 62KB)  
Adjudicacions (PDF de 62KB)  
Formalitzacions (PDF de 119KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears