Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Consultors-Tutors associats al Programa Joves Emprenedors Associats adreçats a alumnes de Formació Professional Bàsica

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 409-2017
CPV: 80530000 - Servicios de formación profesional
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 11.900,00 Euros
IVA: 2.499,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 14.399,00 Euros
Valor estimat del contracte: 15.838,90 Euros
Durada del contracte: 1 any
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 549KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 1333KB)  

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 28/07/2017 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: Jose Maria Gilgado
Identificador (NIF/NIE/Passaport): 43099391J
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 10.500,00 Euros
IVA: 2.250,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 12.750,00 Euros
Data de l'adjudicació: 21/08/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 2

Formalització

Adjudicatari: Jose maria gilgado
Data de formalització del contracte: 21/08/2017

Més informació

En el cuadro de criterios de adjudicación (apartado B) del PCAP, donde se indica que el precio máximo del material didáctico es 3.000¤, debería indicar 5.000¤, para que coincida con el precio de licitación indicado en el apartado A del cuadro de características del contrato.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 62KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 62KB)  
Adjudicacions (PDF de 62KB)  
Formalitzacions (PDF de 119KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears