Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Subministrament de software i/o les seves actualitzacions pel tractament de la informació comptable i facturació de SITIBSA

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 7/2017
CPV: 48440000 - Paquetes de software de análisis financiero y contabilidad
CPV: 48443000 - Paquetes de software de contabilidad
CPV: 48444000 - Sistema de contabilidad
CPV: 48444100 - Sistema de facturación
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 4.000,00 Euros
IVA: 840,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 4.840,00 Euros
Valor estimat del contracte: 5.400,00 Euros
Durada del contracte: 4 anys
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 278KB)  

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 26/07/2017 a les 12.00 h

Procediment arxivat

Motiu: Desert
Resolució (PDF de 57KB)  
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 0

Més informació

Se anuncia el inicio del procedimiento de adjudicación del contrato mediante el procedimiento de negociado sin publicidad. Las empresas invitadas directamente por SITIBSA son: SMI Sistemes, S.L., Global 4 Informática, DSI 1973 Proyectos Ema, S.L. y Wolters Kluwer. Se ADMITE la presentación de oferta por parte de cualquier otro operador económico siempre que su recepción sean antes de la fecha límite de presentación de ofertas indicada en el presente anuncio.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 61KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 61KB)  
Procediments arxivats (PDF de 62KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears