Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Subministrament de les actualitzacions del programari antivirus de SITIBSA

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)
Tipus de contracte: Subministrament
Procediment: Negociat sense Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 8/2017
CPV: 48760000 - Paquetes de software de protección antivirus
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 1.200,00 Euros
IVA: 252,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 1.452,00 Euros
Valor estimat del contracte: 1.320,00 Euros
Durada del contracte: 3 anys
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 252KB)  

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 26/07/2017 a les 12.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: Brújula Tecnologías de la Información, S.A.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A57026098
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 1.021,73 Euros
IVA: 214,56 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 1.236,29 Euros
Data de l'adjudicació: 07/09/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 1
Document d'adjudicació (PDF de 1429KB)  
Document de notificació a l'adjudicatari (PDF de 193KB)  
Data en què s'ha tramès la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats: 11/09/2017
Termini en què s'ha de formalitzar el contracte: La formalització del contracte s'ha d'efectuar abans dels 15 dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l'adjudicació als licitadors i als candidats.

Formalització

Data de formalització del contracte: 12/09/2017

Més informació

Se anuncia el inicio del procedimiento de adjudicación del contrato mediante el procedimiento de negociado sin publicidad. Las empresas invitadas directamente por SITIBSA son: IDGrup, BarraIT y Brújula Tecnologías de la Información, S.A. Se ADMITE la presentación de oferta por parte de cualquier otro operador económico siempre que su recepción sea antes de la fecha límite de presentación de ofertas indicada en el presente anuncio.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 61KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 61KB)  
Adjudicacions (PDF de 121KB)  
Formalitzacions (PDF de 121KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears