Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Procediments arxivats

Contracte de servei per a la programació, disseny i execució d'activitats formatives, informatives i d'assessorament del Programa Erasmus+, amb incorporació de condicions especials d'execució de caràcter social

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Cultura, Participació i Esports
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2017/2652
CPV: 80310000 - Servicios de enseñanza para la juventud
CPV: 80521000 - Servicios de programación de la formación
CPV: 80522000 - Seminarios de formación
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 23.600,00 Euros
IVA: 4.956,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 28.556,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 23.600,00 Euros
IVA: 4.956,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 28.556,00 Euros
Lots: Lot 1: Programa Erasmus+: en l'àmbit de la Joventut. Lot 2: Programa Erasmus+: en l'àmbit de l'Esport
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA exclòs): 23.600,00 Euros
IVA: 4.956,00 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA inclòs): 28.556,00 Euros
Valor estimat del contracte: 47.200,00 Euros
Durada del contracte: 1 any
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 495KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 513KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/es/2017/10681/597117/resolucion-del-secr...
Data: 13/07/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 31/07/2017 a les 14.00 h

Procediment arxivat

Motiu: Desert
Resolució (PDF de 206KB)  
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 0

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 120KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 120KB)  
Procediments arxivats (PDF de 121KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears