Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Subministrament de placa dorsal mes adaptador per taula quirúrgica a l'Hospital de Manacor

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: HMAN CM 74/17
CPV: 33100000 - Equipamiento médico
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 12/07/2017 amb una durada de 60 dies
Import (IVA exclòs): 14.745,60 Euros
IVA: 3.096,58 Euros
Import (IVA inclòs): 17.842,18 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Getinge Group Spain, SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B82736471
Data d'aprovació: 11/07/2017
Data de formalització: 11/07/2017
Data d'inici: 12/07/2017
Data prevista d'acabament: 11/09/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears