Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Contracte menor per a l'elaboració de l'estudi del Pla de viabilitat per a la creació de l'Institut de Recerca de les Illes Balears (IRIB)

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CMN06 2017/3439
CPV: 73200000 - Servicios de consultoría en investigación y desarrollo
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 17.999,00 Euros
IVA: 3.779,79 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 21.778,79 Euros
Valor estimat del contracte: 17.999,00 Euros
Durada del contracte: 3 mesos
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Documentació complementària (application/x-download de 237KB)  
Documentació complementària 2 (application/x-download de 1028KB)  
Altres (application/x-download de 311KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 20/07/2017 (fins les 14:00 hores)
Data límit de presentació d'ofertes: 26/07/2017 a les 12.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: Mariona Luís Tomás
Identificador (NIF/NIE/Passaport): 43089102M
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 10.500,00 Euros
IVA: 2.205,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 12.705,00 Euros
Data de l'adjudicació: 28/08/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 8
Document d'adjudicació (application/x-download de 37KB)  

Formalització

Adjudicatari: Mariona Luís Tomás
Data de formalització del contracte: 28/08/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 10.500,00 Euros
IVA: 2.205,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 12.705,00 Euros
Data d'inici: 11/09/2017
Data prevista d'acabament: 11/12/2017

Més informació

Els licitadors interessats hauran de presentar una oferta per al servei objecte del contracte juntament amb un pressupost detallat de la seva oferta. Podran presentar la seva oferta per correu electrònic a la següent adreça: mgomilasard@dgrdi.caib.es, o en paper a la següent adreça: Unitat Administrativa de Contractació de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme al carrer de Montenegro, 5, 07012 Palma. LES CONSULTES REFERENTS A AQUEST CONTRACTE ES PODRAN REALITZAR FINS AL DIA 20 DE JULIOL A LES 14:00 HORES A LA SEGÜENT ADREÇA: mgomilasard@dgrdi.caib.es I LES RESPOSTES ES PUBLICARAN EN AQUEST PERFIL A L'APARTAT "ALTRES".

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 63KB)  
Adjudicacions (PDF de 122KB)  
Formalitzacions (PDF de 122KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -