Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Adjudicacions

Contracte mixt de servei i subministrament del material necessari per realizar les tasques de manteniment integral de l'Arxiu del Regne de Mallorca

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Cultura, Participació i Esports
Tipus de contracte: Altres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2017 2445
CPV: 50700000 - Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 41.060,00 Euros
IVA: 8.442,60 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 49.502,60 Euros
Valor estimat del contracte: 80.751,33 Euros
Durada del contracte: 3 anys
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 534KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 308KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 227KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (PDF de 537KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (PDF de 793KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (PDF de 1017KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10684/597388/correccio-d-errades...
Data: 20/07/2017
Publicat en: BOIB

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10682/597245/resolucio-del-secre...
Data: 15/07/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 31/07/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 31/07/2017 a les 14.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: SOLER GLOBAL SERVICE, SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B63260020
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 32.904,72 Euros
IVA: 6.909,99 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 39.814,71 Euros
Data de l'adjudicació: 18/09/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 2
Document d'adjudicació (PDF de 381KB)  

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 64KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 67KB)  
Adjudicacions (PDF de 125KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears