Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert

Contracte mixt de servei i subministrament del material necessari per realizar les tasques de manteniment integral de l'Arxiu del Regne de Mallorca

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Cultura, Participació i Esports
Tipus de contracte: Altres
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CONTR 2017 2445
CPV: 50700000 - Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 41.060,00 Euros
IVA: 8.442,60 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 49.502,60 Euros
Valor estimat del contracte: 80.751,33 Euros
Durada del contracte: 3 anys
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 534KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 308KB)  
Mesa de Contractació (PDF de 227KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10684/597388/correccio-d-errades...
Data: 20/07/2017
Publicat en: BOIB

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10682/597245/resolucio-del-secre...
Data: 15/07/2017
Publicat en: BOIB

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 31/07/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 31/07/2017 a les 14.00 h

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 64KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears