Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Obres de reparació en les instal·lacions de la font de Sa Costera

Dades generals

Òrgan de contractació: Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental
Tipus de contracte: Obres
Núm. d'expedient: CM17101
CPV: 45232151 - Trabajos de construcción de reacondicionamiento de canalizaciones de agua
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: 1 mes
Import (IVA exclòs): 28.064,49 Euros
IVA: 5.893,54 Euros
Import (IVA inclòs): 33.958,03 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Pere Galindo Marquet
Identificador (NIF/NIE/Passaport): 42994702C
Data d'aprovació: 17/07/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears