Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert

Servei de prevenció alien i vigilància de la salut

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació Banc de Sang i Teixits Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Negociat amb Publicitat
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 17/0014-00
CPV: 85000000 - Servicios de salud y asistencia social
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 30.180,00 Euros
IVA: 2.589,30 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 32.769,30 Euros
Sistema de determinació del preu: preu unitari
Valor estimat del contracte: 66.396,00 Euros
Durada del contracte: 3 anys
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (PDF de 298KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 125KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 01/08/2017
Data límit de presentació de sol·licituds de participació: 02/08/2017 a les 14.00 h

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 61KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears