Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Redacció de les modificacions del projecte "Legalització de cobertes i projecte de reforma de vivenda unifamiliar aïllada pel canvi d'ús "Ses Cases" de la finca ses Figueroles".

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Natura (IBANAT)
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CM 16/2017
CPV: 71250000 - Servicios de arquitectura, ingeniería y agrimensura
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: 20 dies
Import (IVA exclòs): 3.680,00 Euros
IVA: 772,80 Euros
Import (IVA inclòs): 4.452,80 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Miguel Viader Salvadó
Identificador (NIF/NIE/Passaport): 37731609V
Data d'aprovació: 02/05/2017
Data d'inici: 15/05/2017
Data prevista d'acabament: 09/06/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears