Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Servei de podologia per al Centre de dia Can Clar de Llucmajor

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CM 06/17
CPV: 85140000 - Servicios varios de salud
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: 1 any
Import (IVA exclòs): 1.000,00 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import (IVA inclòs): 1.000,00 Euros
Altres conceptes: Preu unitari usuari: 14,00 ¤, exempt d'IVA
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: MAGDALENA GAYÁ CALDENTEY
Identificador (NIF/NIE/Passaport): 41521795X
Data d'aprovació: 22/12/2016
Data d'inici: 01/01/2017
Data prevista d'acabament: 31/12/2017

Documentació general

Resolució d'aprovació del contracte menor (PDF de 371KB)  

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears