Govern de les Illes Balears

Institut Balear de la Joventut

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Servei de neteja i manteniment higiènic sanitari de l'Alberg de la Victòria

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de la Joventut
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 680/2017
CPV: 90919300 - Servicios de limpieza de escuelas
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 24/05/2017 amb una durada de 100 dies
Import (IVA exclòs): 17.888,00 Euros
IVA: 3.756,48 Euros
Import (IVA inclòs): 21.644,48 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Neteges Vives SLU
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B57949216
Data d'aprovació: 24/05/2017
Data de formalització: 24/05/2017
Data d'inici: 24/05/2017
Data prevista d'acabament: 31/08/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -