Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Compra de 15 ordinadors (CPU's)

Dades generals

Òrgan de contractació: Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: CM 32/2017
CPV: 30213000 - Ordenadores personales
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: Des del 16/05/2017 fins el 30/05/2017
Import (IVA exclòs): 8.445,00 Euros
IVA: 1.773,45 Euros
Import (IVA inclòs): 10.218,45 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Visuales e Informática Servicios y Suministros, SL.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B52282097
Data d'aprovació: 09/05/2017
Data de formalització: 09/05/2017
Data d'inici: 16/05/2017
Data prevista d'acabament: 30/05/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears