Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Subministrament d'un SAI per a la Residència Sa Serra

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: CM15/17
CPV: 30230000 - Equipo relacionado con la informática
Lloc d'execució: España, ES531 Eivissa y Formentera
Durada del contracte: 1 mes
Import (IVA exclòs): 6.672,00 Euros
IVA: 1.401,12 Euros
Import (IVA inclòs): 8.073,12 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: ESTORACH SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B57452765
Data d'aprovació: 31/01/2017

Documentació general

Resolució d'aprovació del contracte menor (PDF de 375KB)  

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears