Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat

Procediment d'adjudicació del contracte del servei de neteja dels espais comuns i dels garatges dels edificis que l'IBAVI gestiona a Mallorca i Menorca

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: 8-2017
CPV: 90910000 - Servicios de limpieza
Pressupost màxim de despesa (IVA exclòs): 274.600,00 Euros
IVA: 57.666,00 Euros
Pressupost màxim de despesa (IVA inclòs): 332.266,00 Euros
Lots: 1 Mallorca 220.000,00 ¤ IVA 46.200,00 ¤ Total 266.200,00 ¤ 2 Menorca 54.600,00 ¤ IVA 11.466,00 ¤ Total 66.066,00 ¤
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA exclòs): 274.600,00 Euros
IVA: 57.666,00 Euros
Pressupost màxim de despesa de tots els lots (IVA inclòs): 332.266,00 Euros
Valor estimat del contracte: 576.660,00 Euros
Durada del contracte: 2 anys
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Plec de clàusules administratives particulars (application/x-download de 535KB)  
Plec de prescripcions tècniques/projecte (application/x-download de 218KB)  
Annex I (application/x-download de 3063KB)  
Annex II (application/x-download de 246KB)  
Annex III (application/x-download de 38KB)  
Documentació complementària (application/x-download de 39KB)  
Acta de la primera Mesa de Contractació (application/x-download de 105KB)  
Acta de la segona Mesa de Contractació (application/x-download de 138KB)  
Acta de la tercera Mesa de Contractació (application/x-download de 215KB)  
Acta de la quarta Mesa de Contractació (application/x-download de 262KB)  

Anuncis de licitació

Accés: http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10685/597405/procediment-contrac...
Data: 22/07/2017
Publicat en: BOIB

Accés: http://TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266878-2017:TEXT:E...
Data: 11/07/2017
Publicat en: DOUE
Anunci (application/x-download de 149KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 18/08/2017
Data límit de presentació d'ofertes: 18/08/2017 a les 14.00 h
Data d'obertura de proposicions (documentació general): 07/09/2017
Data d'obertura de proposicions: 21/09/2017
Data d'obertura de proposicions: 29/09/2017
Data de proposta d'adjudicació: 05/10/2017

Més informació

24.07.2017 Ampliació informació documental lots 1 i 2 26.07.2017 Ampliació dades Annex IV PCAP respecte del personal adscrit lot 2 Obertura sobre 4: 21/09/2017 a les 10:00 hores en les oficines de l'IBAVI, al c/ Manuel Azaña núm. 9 Obertura sobre 2 i 3: 29/09/2017 a les 10:00 hores en les oficines de l'IBAVI, al c/ Manuel Azaña núm. 9

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 125KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 129KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears