Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Manteniment preventiu dels ascensors dels centres d'Eivissa de la Fundació

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CM 2-2016
CPV: 50750000 - Servicios de mantenimiento de ascensores
Lloc d'execució: España, ES531 Eivissa y Formentera
Durada del contracte: Des del 01/01/2016 amb una durada de 12 mesos
Import (IVA exclòs): 9.000,00 Euros
IVA: 1.890,00 Euros
Import (IVA inclòs): 10.890,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: KONE ELEVADORES SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A28791069
Data d'aprovació: 22/12/2015
Data de formalització: 22/12/2015
Data d'inici: 01/01/2016
Data prevista d'acabament: 31/12/2016

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears