Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Realització de dos cursos de manteniment higiènic sanitari d'ilnstal·lacions de risc de proliferació i dispersió de la legionella

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: CM 17/17
CPV: 79632000 - Servicios de formación de personal
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 06/02/2017 fins el 07/02/2017
Import (IVA exclòs): 787,50 Euros
IVA: 165,38 Euros
Import (IVA inclòs): 952,88 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: CIDESAL ANÁLISIS DE ALIMENTOS SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B07805906
Data d'aprovació: 02/02/2017

Documentació general

Resolució d'aprovació del contracte menor (PDF de 398KB)  

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 61KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears