Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Subministrament d'oxígen medicinal per als centres de la Fundació

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: CM 36/17
CPV: 24111900 - Oxígeno
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: 4 mesos
Import (IVA exclòs): 2.165,00 Euros
IVA: 86,60 Euros
Import (IVA inclòs): 2.251,60 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: S.E. DE CARBUROS METÑALICOS SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A08015646
Data d'aprovació: 20/03/2017
Data d'inici: 01/04/2017
Data prevista d'acabament: 31/07/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears