Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert

Estudi, redacció de projectes tècnics i direcció d'obra per a la instal·lació de fotovoltaica per a l'alimentació a les instal·lacions de tracció de SFM.

Dades generals

Òrgan de contractació: Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Altres
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CME 76/17
CPV: 71541000 - Servicios de gestión de proyectos de construcción
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 15.000,00 Euros
IVA: 3.150,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 18.150,00 Euros
Valor estimat del contracte: 15.000,00 Euros
Durada del contracte: 12 mesos
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 307KB)  

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 21/08/2017 a les 10.00 h

Més informació

La present licitació correspon a un Contracte Menor amb publicitat. Totos els interessats en aquesta licitació podran recabar la documetnació tècnica així com qualsevol altra informació relativa a aquest expedient, directament a la següent adreça de correu electrònic : infraest@trensfm.com . Les ofertes s'hauràn de presentar en un sobre tancat, al registre d'entrada d'SFM, a l'atenció del responsable del contracte, Sra. M. Apolonia Fuster, dins el termini previst, i amb la documentació que indicarà el citat responsable del contracte.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 61KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears