Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Estudi, redacció de projectes tècnics i direcció d'obra per a la instal·lació de fotovoltaica per a l'alimentació a les instal·lacions de tracció de SFM.

Dades generals

Òrgan de contractació: Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Altres
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CME 76/17
CPV: 71541000 - Servicios de gestión de proyectos de construcción
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 15.000,00 Euros
IVA: 3.150,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 18.150,00 Euros
Valor estimat del contracte: 15.000,00 Euros
Durada del contracte: 12 mesos
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca

Documentació general

Plec de prescripcions tècniques/projecte (PDF de 307KB)  

Dates d'interès

Data límit de presentació d'ofertes: 21/08/2017 a les 10.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: INGENIERÍA Y ASESORÍA, SL
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 15.000,00 Euros
IVA: 3.150,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 18.150,00 Euros
Data de l'adjudicació: 24/11/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 1

Formalització

Adjudicatari: INGENIERÍA Y ASESORÍA, SL
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 15.000,00 Euros
IVA: 3.150,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 18.150,00 Euros

Més informació

La present licitació correspon a un Contracte Menor amb publicitat. Totos els interessats en aquesta licitació podran recabar la documetnació tècnica així com qualsevol altra informació relativa a aquest expedient, directament a la següent adreça de correu electrònic : infraest@trensfm.com . Les ofertes s'hauràn de presentar en un sobre tancat, al registre d'entrada d'SFM, a l'atenció del responsable del contracte, Sra. M. Apolonia Fuster, dins el termini previst, i amb la documentació que indicarà el citat responsable del contracte.

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 61KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 61KB)  
Formalitzacions (PDF de 119KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears