Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Rehabilitació dels pilars, jàsseres de les finestres i substitució de pavés a l'IES Guillem Cifre de Colonya, TM Pollença

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Núm. d'expedient: OBM 65-2017 - CA 9933
CPV: 45214200 - Trabajos de construcción de edificios escolares
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: 2 mesos
Import (IVA exclòs): 35.411,90 Euros
IVA: 7.436,50 Euros
Import (IVA inclòs): 42.848,40 Euros
Adjudicatari: CONSTRUCCIONS AGUSTÍ MASCARÓ SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B07636202
Data d'aprovació: 18/04/2017
Data de formalització: 12/07/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears