Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Honoraris per a Estudi i Anàlisis del projecte i direcció de l'activitat i les instal·lacions. IES Joan Ramis i Ramis. TM Maó

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: SVM 49/2.017-CA 9986
CPV: 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
Lloc d'execució: España, ES533 Menorca
Durada del contracte: 28 dies
Import (IVA exclòs): 12.200,00 Euros
IVA: 2.562,00 Euros
Import (IVA inclòs): 14.762,00 Euros
Adjudicatari: TRIANGLE ENGINYERS SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B57260549
Data d'aprovació: 05/06/2017
Data de formalització: 27/06/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears