Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Reubicació aula modular en règim de lloguer al CEIP Melcior Rosselló i Simonet

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: CA 10022
CPV: 44211000 - Edificios prefabricados
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: 49 dies
Import (IVA exclòs): 1.147,64 Euros
IVA: 240,58 Euros
Import (IVA inclòs): 1.388,22 Euros
Adjudicatari: ABC, ARQUITECTURA MODULAR SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B96341193
Data d'aprovació: 14/07/2017
Data de formalització: 14/07/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears