Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Impressora, CPV i software per envasadora.

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: ICMSU 2017/21490
CPV: 30231100 - Terminales informáticos
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 05/06/2017 fins el 31/12/2017
Import (IVA exclòs): 3.959,00 Euros
IVA: 831,39 Euros
Import (IVA inclòs): 4.790,39 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: DEXTROMEDICA, S.L.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B46149555
Data d'aprovació: 26/05/2017
Data de formalització: 26/05/2017
Data d'inici: 05/06/2017
Data prevista d'acabament: 31/12/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears