Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Servei de projecte d'impermeabilització de cobertes HCIN

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: ICMSE 2017/21498
CPV: 71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 05/06/2017 fins el 31/12/2017
Import (IVA exclòs): 10.500,00 Euros
IVA: 2.205,00 Euros
Import (IVA inclòs): 12.705,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: SANTIAGO FIOL COLOMAR
Identificador (NIF/NIE/Passaport): 43048821C
Data d'aprovació: 25/05/2017
Data de formalització: 25/05/2017
Data d'inici: 05/06/2017
Data prevista d'acabament: 31/12/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears