Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Adquisició de cinc llicències del programa MS Office

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: CM 54/17
CPV: 48920000 - Paquetes de software ofimático
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: 15 dies
Import (IVA exclòs): 1.440,00 Euros
IVA: 302,40 Euros
Import (IVA inclòs): 1.742,40 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: SMI SISTEMES SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B07326093
Data d'aprovació: 08/05/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears