Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

Modificat del contracte derivat de l'Acord Marc de contractació centralitzada del subministrament d'energia elèctrica destinat a Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel

Dades generals

Òrgan de contractació: Central de Contractació
Núm. d'expedient: CONTRDER 43/2016 EE
Núm. de modificació del contracte: 1
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. de l'expedient d'origen: CONTRDER 43/2016 EE
URL de l'expedient d'origen: http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=45289&id...
Import de la modificació (IVA exclòs): 0,00 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 0,00 Euros
Adjudicatari: Endesa Energia SAU
Data d'aprovació: 20/07/2017

Segell de temps


Modificacions (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears