Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Adquisició de dues cubes de bugaderia amb base elevadora a la Residència i centre de dia Can Blai

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: 14-16
CPV: 39291000 - Material de lavandería
Lloc d'execució: España, ES531 Eivissa y Formentera
Durada del contracte: Des del 15/01/2016 amb una durada de 30 dies
Import (IVA exclòs): 113,60 Euros
IVA: 1.233,85 Euros
Import (IVA inclòs): 1.347,45 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: JC GROUP
Identificador (NIF/NIE/Passaport): 41440786-F
Data d'aprovació: 14/01/2016
Data de formalització: 14/01/2016
Data d'inici: 15/01/2016

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears