Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Redacció EBSS i coordinació durant l'execució de les obres de reforma de banys i construcció aula UEECO al CEIP Mestre Lluís Andreu, TM Formentera

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: SVM 54/2017- CA 9398
CPV: 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
Lloc d'execució: España, ES531 Eivissa y Formentera
Durada del contracte: 5 dies
Import (IVA exclòs): 3.380,00 Euros
IVA: 709,80 Euros
Import (IVA inclòs): 4.089,80 Euros
Adjudicatari: NURIA TOLEDO PARRA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): 04591559T
Data d'aprovació: 05/05/2017
Data de formalització: 18/07/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears