Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

Modificació contracte derviat de l'Acord marc de contractació centralitzada dels serveis postals destinat a la Conselleria de Serveis Socials i cooperación (AM 2016)

Dades generals

Òrgan de contractació: Central de Contractació
Núm. d'expedient: MOD CONTRDER 19/2017 SP
Núm. de modificació del contracte: 1
Tipus de contracte: Serveis
Títol de l'expedient d'origen: contracte derviat de l'Acord marc de contractació centralitzada dels serveis postals destinat a la Conselleria de Serveis Socials i cooperación (AM 2016)
Núm. de l'expedient d'origen: CONTRDER 19/2017 SP
URL de l'expedient d'origen: http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=48205&id...
Import de la modificació (IVA exclòs): 0,00 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 0,00 Euros
Efecte econòmic de la modificació: Sense efecte econòmic
Efecte temporal de la modificació: Sense efecte temporal
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.
Data d'aprovació: 30/06/2017
Data de formalització: 30/06/2017

Segell de temps


Modificacions (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears