Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Prestatgeries industrials al nou magatzem de serveis generals

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: ICMSU 2017/21551
CPV: 39151100 - Estanterías
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 05/06/2017 fins el 31/12/2017
Import (IVA exclòs): 6.700,00 Euros
IVA: 1.407,00 Euros
Import (IVA inclòs): 8.107,00 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: DOMER, S.A.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A07054562
Data d'aprovació: 31/05/2017
Data de formalització: 31/05/2017
Data d'inici: 05/06/2017
Data prevista d'acabament: 31/12/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears