Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Instal·lació de cablejat estructurat de l'edifici de primària del CEIP S'Auba, TM Capdepera

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Núm. d'expedient: OBM 71/2017-CA 9742
CPV: 45214200 - Trabajos de construcción de edificios escolares
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: 2 mesos
Import (IVA exclòs): 20.584,73 Euros
IVA: 4.322,79 Euros
Import (IVA inclòs): 24.907,52 Euros
Adjudicatari: ELECTRO HIDRÁULICA LLEVANT SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A57675589
Data d'aprovació: 25/01/2017
Data de formalització: 18/07/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears