Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Subministrament d'un ordinador portàtil i una llicència d'MS Office

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: 57/17
CPV: 30213100 - Ordenadores portátiles
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: 15 dies
Import (IVA exclòs): 1.101,00 Euros
IVA: 231,21 Euros
Import (IVA inclòs): 1.332,21 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: OFIMÁTICA ESTORACH SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B57452765
Data d'aprovació: 10/05/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears