Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Lloguer d'1 nova aula modular i trasllat i manteniment d'1 aula existent al CEIP Montaura, TM Mancor de la Vall

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: SBM 12/2017- CA- 10038
CPV: 44211000 - Edificios prefabricados
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: 10 mesos
Import (IVA exclòs): 0,00 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import (IVA inclòs): 0,00 Euros
Adjudicatari: ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B84152826
Data d'aprovació: 21/06/2017
Data de formalització: 18/07/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears