Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Modificacions

Contracte derivat de l'Acord marc per a la contractació centralitzada del servei postal de l'Administració de la CAIB per a la Conselleria de Salut

Dades generals

Òrgan de contractació: Central de Contractació
Núm. d'expedient: MOD 1/2015 SP
Núm. de modificació del contracte: 1
Tipus de contracte: Serveis
Títol de l'expedient d'origen: Contracte derivat de l'Acord marc per a la contractació centralitzada del servei postal de l'Administració de la CAIB per a la Conselleria de Salut
Núm. de l'expedient d'origen: CONTRDER 5/2014
URL de l'expedient d'origen: http://www.plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=38583&id...
Import de la modificació (IVA exclòs): 16.228,78 Euros
IVA: 0,00 Euros
Import de la modificació (IVA inclòs): 16.228,78 Euros
Efecte econòmic de la modificació: Amb increment
Efecte temporal de la modificació: Sense efecte temporal
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA
Data d'aprovació: 03/12/2015
Data de formalització: 03/12/2015

Segell de temps


Modificacions (PDF de 60KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears