Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Reparació de les canonades de climatització del centre de salut d'Alcúdia del Sector tramuntana.

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Obres
Núm. d'expedient: ICMOB 2017/21734
CPV: 44163100 - Tuberías
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 22/06/2017 fins el 31/12/2017
Import (IVA exclòs): 19.299,11 Euros
IVA: 4.052,81 Euros
Import (IVA inclòs): 23.351,92 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: FERROVIAL DE SERVICIOS, S.A.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A80241789
Data d'aprovació: 20/06/2017
Data de formalització: 20/06/2017
Data d'inici: 22/06/2017
Data prevista d'acabament: 31/12/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears