Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Remodelació zona de descarrega d'ambulàncies de l'Hospital Comarcal d'Inca.

Dades generals

Òrgan de contractació: Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)
Tipus de contracte: Obres
Núm. d'expedient: ICMOB 2017/21735
CPV: 45233222 - Trabajos de pavimentación y asfaltado
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 22/06/2017 fins el 31/12/2017
Import (IVA exclòs): 6.835,30 Euros
IVA: 1.435,41 Euros
Import (IVA inclòs): 8.270,71 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: MALLORQUINA DE INSTALACIONES Y AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS, S.L.
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B07602279
Data d'aprovació: 19/06/2017
Data de formalització: 19/06/2017
Data d'inici: 22/06/2017
Data prevista d'acabament: 31/12/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears