Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Segellat juntes de panells estructurals de la façana. IES Sant Agustí. TM Sant Josep de Sa Talaia

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Obres
Núm. d'expedient: OBM 60/2017-CA 9884
CPV: 45214200 - Trabajos de construcción de edificios escolares
Lloc d'execució: España, ES531 Eivissa y Formentera
Durada del contracte: 2 mesos
Import (IVA exclòs): 6.394,78 Euros
IVA: 1.342,90 Euros
Import (IVA inclòs): 7.737,68 Euros
Adjudicatari: EXCAVACIONES COTXU SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B07893597
Data d'aprovació: 29/05/2017
Data de formalització: 03/07/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears