Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Coordinació de seguretat i salut de les obres de substitució de fusteries. IES Pasqual Calbó i Caldés. TM Maó

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: SVM 48/2017- CA 9832
CPV: 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
Lloc d'execució: España, ES533 Menorca
Durada del contracte: 2 mesos
Import (IVA exclòs): 680,00 Euros
IVA: 142,80 Euros
Import (IVA inclòs): 822,80 Euros
Adjudicatari: MONTSERRAT JORI GOMILA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): 38490381L
Data d'aprovació: 23/06/2017
Data de formalització: 05/07/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears