Govern de les Illes Balears

Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme

Perfil del contractant

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Formalitzacions

Contracte menor del servei d'impressió de 500 exemplars del llibre "Joan Alzina i Melis" (1883-1979) psiquiatra i pedagog

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme
Tipus de contracte: Serveis
Procediment: Obert
Tramitació: Ordinària
Núm. d'expedient: CMN06 2017 3546
CPV: 79810000 - Servicios de impresión
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 11.000,00 Euros
IVA: 440,00 Euros
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 11.440,00 Euros
Valor estimat del contracte: 11.000,00 Euros
Durada del contracte: 4 mesos
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears

Documentació general

Documentació complementària (PDF de 137KB)  
Documentació complementària 2 (application/x-download de 137KB)  
Altres (application/x-download de 236KB)  

Dates d'interès

Data límit d'obtenció de documents i informació: 27/07/2017 a les 14:00 hores
Data límit de presentació d'ofertes: 02/08/2017 a les 12.00 h

Adjudicació

Adjudicatari: Grafo Indústrias Gráficas, SA
Identificador (NIF/NIE/Passaport): A48203996
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 4.200,00 Euros
IVA: 168,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 4.368,00 Euros
Data de l'adjudicació: 28/08/2017
Nombre de licitadors que s'hi han presentat: 13
Document d'adjudicació (application/x-download de 38KB)  

Formalització

Adjudicatari: Grafo Industrias Gráficas, SA
Data de formalització del contracte: 28/08/2017
Pressupost d'adjudicació (IVA exclòs): 4.200,00 Euros
IVA: 168,00 Euros
Pressupost d'adjudicació (IVA inclòs): 4.368,00 Euros
Termini d'execució de contracte: fins el 30 de novembre de 2017

Més informació

Els licitadors interessats hauran de presentar una oferta per al servei objecte del contracte juntament amb un pressupost detallat de la seva oferta. Podran presentar la seva oferta per correu electrònic a la següent adreça: mgomilasard@dgrdi.caib.es, o en paper a la següent adreça: Unitat Administrativa de Contractació de la Conselleria d'Innvació, Recerca i Turisme al carrer Montenegro, 5 07012 Palma. LES CONSULTES REFERENTS A AQUEST CONTRACTE ES PODRAN REALITZAR FINS AL DIA 27 DE JULIOL A LES 14:00 HORES A LA SEGÜENT ADREÇA: mgomilasard@dgrdi.caib.es I LES RESPOSTES ES PUBLICARAN EN AQUEST PERFIL A L'APARTAT "ALTRES".

Segell de temps


Licitacions amb termini de presentació d'ofertes obert (PDF de 63KB)  
Licitacions amb termini de presentació d'ofertes tancat (PDF de 63KB)  
Adjudicacions (PDF de 122KB)  
Formalitzacions (PDF de 122KB)  
Català - Castellano
:
-
Telèfon  - Fax  -