Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Redacció EBSS i coordinació durant l'execució de les obres de reparació de pistes esportives. IES Antoni Maura. TM Palma

Dades generals

Òrgan de contractació: Institut d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC)
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: SVM 42/2017-CA8867
CPV: 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección
Lloc d'execució: España, ES532 Mallorca
Durada del contracte: 5 dies
Import (IVA exclòs): 1.200,00 Euros
IVA: 252,00 Euros
Import (IVA inclòs): 1.452,00 Euros
Adjudicatari: 43057775G
Identificador (NIF/NIE/Passaport): 43057775G
Data d'aprovació: 01/06/2017
Data de formalització: 21/06/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears