Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Adquisició de 14 llicències sistema operatiu Windows 7

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: 19-16
CPV: 48920000 - Paquetes de software ofimático
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: Des del 27/01/2016 amb una durada de 30 dies
Import (IVA exclòs): 2.030,00 Euros
IVA: 426,30 Euros
Import (IVA inclòs): 2.456,30 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: VISUALES E INFORMÁTICA, SERVICIOS Y SUMINISTROS SL
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B-57282097
Data d'aprovació: 26/01/2016

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears