Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Suministrament de programa de dibuix assistit Autocad

Dades generals

Òrgan de contractació: Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
Tipus de contracte: Subministrament
Núm. d'expedient: 2017/3545
CPV: 48982000 - Paquetes de software de gestión de la configuración
Lloc d'execució: España, ES53 Illes Balears
Durada del contracte: 7 dies
Import (IVA exclòs): 13.723,92 Euros
IVA: 2.882,02 Euros
Import (IVA inclòs): 16.605,94 Euros
Expedient pluriennal: No
Adjudicatari: 2A CAD
Identificador (NIF/NIE/Passaport): B85329696
Data d'aprovació: 21/07/2017
Data de formalització: 21/07/2017
Data d'inici: 21/07/2017
Data prevista d'acabament: 28/07/2017

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears