Govern de les Illes Balears

Plataforma de Contractació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

A partir del 24 de juliol de 2017 totes les entitats de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el sector públic instrumental publiquen les seves licitacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/)

Contractes menors

Servei de jardineria de la Residència i centre de dia Can Blai

Dades generals

Òrgan de contractació: Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears
Tipus de contracte: Serveis
Núm. d'expedient: 84/17
CPV: 77311000 - Servicios de mantenimiento de jardines y parques
Lloc d'execució: España, ES531 Eivissa y Formentera
Durada del contracte: 1 any
Import (IVA exclòs): 3.888,00 Euros
IVA: 816,48 Euros
Import (IVA inclòs): 4.704,48 Euros
Expedient pluriennal: Si
Anualitats: 2017 i 2018
Adjudicatari: BOGDAN ALIN STEF
Identificador (NIF/NIE/Passaport): X8366308N
Data d'aprovació: 19/06/2017
Data d'inici: 03/07/2017
Data prevista d'acabament: 02/06/2018

Segell de temps


Contractes menors (PDF de 59KB)  
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears